باورتان نمی شود این کشتی چه چیزهایی حمل می کند

وقتی صحبت از انتقال اشیاء بسیار بزرگ در دریا می شود ، بهترین روش انتقال آن بصورت یک تکه است . اما اگر این شیء یک سکوی نفتی باشد چه ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید